TH-logo TH fotoTH fotoTH foto

Oink

van Elly & Rikkert

Toneel Heverlucht

Twee jaar geleden rijpte een eerste samenwerking tussen Toneel Heverlee en Woudlucht. De school was op dat moment immers een heuse bouwwerf en uitwijken naar zaal Heliand, om daar een deel van het schoolfeest te laten plaatsvinden, behoorde tot een van de mogelijkheden. Helaas was het toen te kort dag om iets concreets uit te werken. Maar de kiem was er.

Vorig jaar durfden we het aan. Onder de titel ‘Misschien wel echt gebeurd’, brachten we drie verschillende verhalen van Annie M.G. Schmidt. De bedoeling was om de kinderen te laten kiezen in welk sprookje ze wilden meespelen, en zo drie groepen te vormen. Groot was onze verbazing toen bleek dat iedereen in alles wilde meespelen. En zo geschiedde. Onder leiding van Peter Van Bouwel, met deskundige ondersteuning van Lieve Lemmens, zagen we een heleboel kinderen, ieder met zijn eigen beperkingen, maar vooral met zijn mogelijkheden en talenten, uitgroeien tot rasacteurs. Dit alles in het verlengde van het schoolfeest in Woudlucht.

Wat me vooral bijblijft van deze voorstelling, is het onvoorwaardelijk enthousiasme van de kinderen, het geduld en de inzet van de leerkrachten en de belangeloze inzet van de leden van Toneel Heverlee. Jammer was dat niet iedereen van Woudlucht kon komen kijken: het was immer schoolfeest. Jammer was ook dat TH geen vaste toeschouwers hierop uitgenodigd had: we vreesden niet genoeg plaats te hebben.

Ik citeer uit de statuten van TH: “mensen groeperen die via het toneel willen bijdragen om het cultuur- en gemeenschapsleven in stand te houden en uit te bouwen”. Dit project, met de lat iets minder hoog gelegd voor het toneeltechnische, maar des te hoger voor het sociale aspect, sluit hier perfect bij aan. En zo brengen we dit jaar ‘Oink’, met als knipoog de samengesmolten naam Toneel Heverlucht.

Eén sprookje maar, waar alle kinderen kunnen in meespelen. En vier voorstellingen, zodat iedereen (gratis) kan komen kijken naar wat mensen samen kunnen bereiken. Ik ben fier dat zoveel leden van TH hiervoor hun vrije tijd opofferen, zelfs hier en daar vrijaf nemen. En ik hoop dat velen ook een uurtje vrijmaken om deze kinderen op hun manier te zien schitteren.

Tot op 20 of 21 mei ?

André Voorzitter Toneel Heverlee

PS Nog een anekdote. Toen ik een van de kinderen vroeg of hij graag toneel speelde, knikte hij uitdrukkelijk en zei hij: “dat is toevallig een van mijn beste eigenschappen”.