TH-logo TH fotoTH fotoTH foto

Oink

van Elly & Rikkert

Oink gaat...

Over een vreemd beest dat zomaar uit de lucht komt vallen in een bos, waar Zelfjes wonen en toverheksen, Cherubijnen en Serafijnen en ook Gompies, een soort superkabouters, en niet te vergeten Sistemen die alles in regels en wetten willen steken.

Dit sprookje bedachten Elly en Rikkert in de jaren 70 met een, voor die dagen, behoorlijk hoog flower power-gehalte. Vandaag evenwel onverwacht actueel want al snel blijkt, dat er niet één, maar een hele wanhoop Oinkers op het toneel verschijnen. Wat meteen doet denken aan de vluchtelingenstroom, die ons dagelijks bestaan overspoelt.

De oplossing voor het probleem is dan even simpel als vanzelfsprekend: als we hetzelfde voedsel eten, met name toverpap, kunnen we elkaar verstaan en kunnen we derhalve samenleven. Ware het niet dat de Sistemen zo snel mogelijk van de vreemdelingen af willen en ze langs administratieve doolhoven en dwaalwegen willen strikken en opsluiten in asielcentra. Misschien kan het heroïsch optreden van de Heverluchters soelaas brengen.

Of misschien gaat het gewoon over iedereen die zich wat anders voelt, een beetje uitgesloten, en daarin kunnen wij, acteurs van TH, de muzikanten van de muziekschool De Vonk en de bewoners van Campus Woudlucht, zich zeker vinden.

Na ‘Misschien wel echt gebeurd’ van vorig seizoen willen we U met de musical ‘Oink’ van harte uitnodigen. Laat U meeslepen met wat er bij heldere maan al niet kan gebeuren.